Klubbhus og baner

Treng du lokale til ditt arrangement?

Det er mogleg å leige klubbhuset vårt. Me kan tilby moderne fasilitetar.

Ta kontakt med husvert Lene Solbakken - 402 47 826 - jonnyskj@start.no.

 

Første etasje:

  • Kjøkken

  • Møterom med plass til 14 personar

  • Storesalen med plass til 80 personar

  • Vi har dekkeservise til 80 personar

  • Wifi/Skjermar

Kjellar:

  • 4 garderobar