Klubbhandbok

På denne sida finn de klubbhandboka til Kaupanger Fotball der det står beskrive korleis me ynskjer å jobbe i fotballgruppa. I klubbhandboka er det vist til andre dokument, t.d. sportsplan. Den finn de også på denne sida. Ikkje alle dokument som det er referert til i klubbhandboka vil de finne som opne dokument her. Ta kontakt med post@kaupanger.no dersom de har spørsmål om andre dokument eller om de har kommentarar og innspel til det som står i klubbhandboka.

Styringsdokument

Øvrige dokument

Malar - brev, referat og presentasjon