Viktig informasjon om tilkomst til Kaupanger Idrettspark og klubbhuset

Sjå under vedr. viktig informasjon om tilkomst til Kaupanger Idrettspark.

Når det gjeld klubbhuset så skal vatn koplast til att den 23.mars. Ein vil då kunne nytte garderobar som tidlegare. Me vil og opne oppatt toaletta i 2. etasje med inngang gamal hovuddør mot vest.

NB: Gamle kjøkenet / møterommet og den nye storstova er byggeområde. Dette arealet kan IKKJE nyttast før me får overlevert dette av byggherre. Dato for dette er sett til 30.april. Byggeområdet vert avsperra heilt til overtaking.

Sjå PDF: Kaupanger idrettspark - tilkomst

Tilkomst Kaupanger idrettspark.JPG