Ungdomsfotballdag med Nils Tore Krosshaug søndag 5. november

"Ungdomsfotballdag" søndag 5. november kl 12.00-15.00 (dette er eit opplegg frå NFF). Me ynskjer at så mange som mogleg stiller på dette, både trenarar (og potensielle trenarar…) i barnefotballen, ungdomsfotballen og seniorfotballen.

Påmelding til Kjell (kjeller70@gmail.com) innan 1. november.
Instruktør: Nils Tore Krosshaug

https://www.fotball.no/…/kurstilbud-…/ungdomsfotballkvelden/