Me ynskjer Rasmus velkommen til klubben!

NFF Sogn og Fjordane og Kaupanger fotball dame har tilsett Rasmus Olstad Semmerud i ei prosjektstilling som jente-/dameansvarleg krets og sportsleg leiar i KIL damer. Rasmus tek til i stillinga 19.11.2018.

Stillinga har ei varigheit på 2 år og er finansiert med prosjektmidlar henta konkret til dette prosjektet frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, Svein Bakkes Minnefond og Norsk Tipping via Toppfotball Kvinner.

Rasmus er 26 år og kjem frå stillinga som dagleg leiar i Oslostudentenes Idrettsklubb. Ved sidan av denne jobben, har han trena Høybråten/Stovner i 2. divisjon kvinner.

Rasmus skal ha kontor i kretsen sine lokale på Fosshaugane Campus, men vil også vere mykje tilstades på anlegget vårt på Kaupanger.

Ta godt i mot han!

Styret i KIL fotball