Kretstinget 2017

Trine Lerum Hjellhaug fekk tildelt prisen for Årets klubbleiar 2017!

Norman Henning Fimreite fekk tildelt  "Kjosenprisen". Denne prisen er Sogn og Fjordane Fotballkrets sin eigen eldsjelpris, kor kriteriane mellom anna er eit stort oppofrande og positivt engasjement for fotballen - i klubben og bygda over lang tid. 

Øystein Lindesteg Rinde fekk prisen for Årets trenar i seniorfotballen 2017!

Drude Buene Hagen, Morten Timberlid og Kjersti Dalaker fekk alle Blått merke; heider for lang og tru tjeneste i klubben!

Me gratulerar alle!