KIL med høyringsuttale. Folkemøte i klubbhuset tysdag 27.6 kl 19.00

Jamfør forslag om oppretting av to naturreservat på Kaupanger så har KIL kome med uttale. Les uttalen i vedlegget. 

Det vert og skipa til eit informasjonsmøte om dette tysdag 27.6 klokka 19.00 i det nye klubbhuset til KIL på Kvernhushaugen. Møtearrangør er Fylkesmannen. KIL oppmodar alle som har spørsmål rundt dette til å møte opp på folkemøtet.

For KIL, Bjarte Ramstad, leiar