Framsida

KIL U TESTAR UT NYTT KONSEPT I 2018

Vinteren 2016 starta KIL damer opp tiltaket KIL U. Målet var å samle dei mest talentfulle jentene, fortrinnsvis frå Indre Sogn, til ei kvalitetsøkt i veka på Kaupanger saman med jamnaldrande for å skape relasjonar og få referanse på nivået.Tiltaket heldt fram ut 2016 der ein mellom anna drog på Dana Cup med to samansette lag. J16 vann turneringa, og i dag er dei fleste spelarane frå dette gull-laget i troppen til KIL i 1.divisjon.

I 2017 drog KIL U på Gothia Cup der J16 kom til kvartfinalen. Det vart ikkje gjennomført treningssamlingar i 2017, men berre  denne turneringsdeltakinga i Sverige.

På bakgrunn av tilbakemeldingar frå klubbar og dialog med NFF Sogn og Fjordane, ynskjer KIL i 2018 å teste ut konseptet KIL U vidare, men i ei litt anna form enn tidlegare. Tiltaket i 2018 vil omhandle treningar og deltaking på turnering i august for jenter fødd i 2006 og 2005. Bakgrunnen for val av alder er at 12-åringar frå i år tek til på NFF sin landslagsskule. Troppen vil bestå av spelarar frå klubbar i Indre Sogn, der eit av kriteria er at ein har delteke på kretsen sin Coerver fotballskule vinteren 2018, eller er utteken på Sogn sitt sonelag for J13. Tiltaket skal evaluerast etter sesongen.

STOR GÅVE FRÅ SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Kaupanger Fotball sin generalsponsar, Sparebanken Sogn og Fjordane, var i dag tilstades på damekampen mellom Kaupanger og Medkila for å dele ut ei stor gåve til klubben. Gjennom banken sin eigar, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, har banken i dag gitt 200 000 kroner til utvikling av jente- og damefotballen i fylket. Kaupanger har sidan 1985 vore det leiande damelaget i fylket. Kva prosjekt desse midlane skal gå til, vil styret i Kaupanger fotball komme tilbake til på eit  seinare tidspunkt. Kaupanger fotball er svært takksame for gåva og skal nytte den godt i det vidare arbeidet med å utvikle jente- og damefotballen i fylket. Tusen takk!

Atle Hatleberg i Sparebanken Sogn og Fjordane delte ut gåva til leiar i Kaupanger fotball, Trine Lerum Hjellhaug.

Atle Hatleberg i Sparebanken Sogn og Fjordane delte ut gåva til leiar i Kaupanger fotball, Trine Lerum Hjellhaug.

Kaupanger Fotball og Toyota Sogn signerer ny sponsoravtale

Kaupanger Fotball og Toyota Sogn forlengar samarbeidet og inngår ny sponsoravtale for 2 nye år.  Med denne avtalen vil Kaupanger Fotball og Toyota Sogn ha hatt eit kontinuerleg samarbeid sidan oppstarten av damefotballen på Kaupanger midt på 80-talet. Toyota Sogn er ein av tre hovudsponsorar.

-Toyota Sogn og Kaupanger Fotball har samarbeida sidan 80-talet. Det har vore eit samarbeid som har vore tufta på gjensidig respekt og tillit, og klubben har mange frivillige som har vore flinke til å utvikle anlegg som er vorte ein viktig møteplass. Begge ynskjer vi å bidra til utvikling av det samfunnet vi er ein del av, seier dagleg leiar Tor Arne Ness i Toyota Sogn.

Sidan den fyrste avtalen blei signert har Toyota Sogn gitt Kaupanger Fotball moglegheita til å ha eit godt tilbod for dei som vil spele fotball i Kaupanger.

-Toyota Sogn har vore med i medgang og motgang. Kaupanger er eit lite idrettslag, men har i alle år vore flaggskipet på damesida i fylket. I løpet av alle desse åra har Kaupanger levert spelarar til toppserieklubbar og landslag. Å klare å balanse breidde og topp hadde ikkje vore mogleg utan gode samarbeidspartnerar slik Toyota Sogn er og har vore, seier leiar i Kaupanger Fotball, Trine Lerum Hjellhaug.

to.jpg