Nedre kunstgrasbane vert stengt frå 18.5 til 8.6

KIL skal i perioden 18.5 til 8.6 skifte dekke på nedre kunstgrasbane. Arbeidet skal gjennomførast av ekstern leverandør. Det vil likevel verte behov for noko dugnadsarbeid. Dette vil Morten Timberlid organisere.

Med ei bane i denne perioden, vil det verte utfordrande å gjennomføre alle treningar som planlagt. Alle treningar vert så langt det er mogleg flytta opp til øvre bane. I tillegg må dei yngste vere førebudd på at skulebana må nyttast til trening. Vi har flytta dei aller fleste kampane i denne perioden, kun dei yngste skal spele heimekampar på øvre bane i denne perioden. Treningstider vert sett opp av Kjell Ertesvåg.

 Vi ber alle om å vere fleksible og vere budd på at det ikkje vert optimale treningsforhold i denne perioden. Det kan hende at treningar må vike for kampar på øvre bane.

Med god kommunikasjon laga i mellom, skal dette gå fint. Vi gledar oss til vi får ny bane!

 

Desse kampane skal avviklast på øvre bane i perioden:

Skjermbilde.JPG

Kaupanger 16.4.2019

Styret i KIL fotball

Me ynskjer Rasmus velkommen til klubben!

NFF Sogn og Fjordane og Kaupanger fotball dame har tilsett Rasmus Olstad Semmerud i ei prosjektstilling som jente-/dameansvarleg krets og sportsleg leiar i KIL damer. Rasmus tek til i stillinga 19.11.2018.

Stillinga har ei varigheit på 2 år og er finansiert med prosjektmidlar henta konkret til dette prosjektet frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, Svein Bakkes Minnefond og Norsk Tipping via Toppfotball Kvinner.

Rasmus er 26 år og kjem frå stillinga som dagleg leiar i Oslostudentenes Idrettsklubb. Ved sidan av denne jobben, har han trena Høybråten/Stovner i 2. divisjon kvinner.

Rasmus skal ha kontor i kretsen sine lokale på Fosshaugane Campus, men vil også vere mykje tilstades på anlegget vårt på Kaupanger.

Ta godt i mot han!

Styret i KIL fotball