arrangement

Back to All Events

Foreldremøte Aldersfastlagd fotball

Det vert foreldremøte for alle som har spelarar i aldersfastlagd fotball i 2018 (11år til 17år) tysdag 16. januar kl 18.00 i klubbhuset.

Dagsorden:

KVALITETSKLUBB:

  • Klubbhandbok
  • Visjon og verdi
  • Organisering
  • Instruks trenarar og leiarar
  • Fair Play
  • Trafikksikker klubb

SPORTSPLAN

PLAN 2018

  • Struktur på lag

YMSE

MØTE PER LAG:

  • Trenarar og lagleiarar 2018
  • Arrangementgruppe Jentefotballens og Guttefotballens - 2 frå kvart lag
  • Turnering - dugnad