Trenarar og støtteapparat 18

Treningstider blir avtalt i gruppa fortløpende. Oppsett på trening ute kommer om litt.